سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهشید لطفی – کارشناس ارشد برنامه MI (Micronutrient) Ottawa-Canada

چکیده:

اساتید محترم ، همکاران عزیز، خانمها، آقایان، قبل از هر چیز لازم می دانم که از فرصتی که به من داده شده تا در این جمع شرکت داشته و از دانش و بینش هموطنان عزیزم بهره ببرم صمیمانه تشکر کنم. موضوع مورد بحث غنی سازی غلات جهت رفع کمبود ریز مغذی های مطلب گسترده ای است که با توجه به وقت موجود می توانتنها به رئوس آن پرداخت. اما در ابتدا باید به سه سوال اساسی پاسخ داد:
۱ـ چرا تکیه بر ریز مغذی ها مهم است ؟ (Why Micronutrients)
کشف اهمیت ریز مغذی ها انسان تاریخچه ای به قدمت خود دانش تغذیه دارد و ضرورت غذادی تعداد زیادی از ویتامین ها و املاح جهت پیش گیری از ابتلا به بیماریهایخاصی از همان ابتدای پا گرفتن دانش تغذیه شناخته شده بود. اما رد دو دهه گذشته دانش مادر موردکمبود بسیاری از این مواد به ویژه درجوامع در حال رشد بسیار افزایش یافت بدین معنا که روشن شده کمبود غذائی زیر مغذی هایی جون ویتامین آ، ید و آهن بسیار وسیع تر ازن است که تصور میشود. در همان حال دانش ما در موردگستردگی عوارض ناشی ازکمبود غذایی این مواد نیز افزایش چشمگیری یافت. یعنی متوجه شددیم که مثلا کمبود شدید و حتی خفیف و مزمن ید طیف وسیعی از عوارض مختلف را ایجاد می کند که در نتیجه در سال ۱۹۸۳ به جای کمبود ید (Iodine Deficiency) به آن اختلالات ناشی از کمبود ید (Iodine Deficiency Disorders, IDD) لقب داده شد. بدین همین ترتیب متوجه شدیم که کمبود ویتامین آ که موارد شدیدی به کوری منجر می شود، در موارد خفیف تر همعوارض نامطلوبی دارد که با افزایش مرگ و میر کودکان و بیماریهای عفونی در رابطع می باشد. به عنوان مثالی دیگر، کمبود آهن که شایعترین کمبود تغذیه ای در دنیاست و درموارد شدیدتر باعث کم خونی می شود طیف وسییعی از عوارض دیگر را هم تولید می کند که سبب کاهش قدرت یادگیری، مبارزه با عفونت و کاهش میزان کاردهی (Productivity)درمراجع مبتلا می گردد:
۲ـ چرا غنی سازی مهم است؟ (Why Fortification)
سئوال دیگری که با موضوع بحث فعلی در رابطه است که چرا غنی سازی مواد غذائی در مواردی ضروری است. همانگونه که می دانیم راه کارهای اصلی مبارزه باکمبود زیر مغذی ها عبارتند از: الف: مکمل یاری(Supplementation)
ب: تعدیل و تنوع غذایی (Dietary Diversification/Modification)
ج: غنی کردن (Fortification)
البته باید توجه داشت که در صورت لزوم در هر زمان بیش از یکی از این راه کارها می تواند به کار گرفته شود و در هر حال توجه به مسائل بهداشتی، چون مبارزه با بیماریهای عفونی و انگلی و مالاریا الزامی خواهدبود.