سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علیدادی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)
فردوس کرد مصطفی پور – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)

چکیده:

در این مقاله ضرایب غیرفعال شدن گونه های استرپتوکوکوس فیکالیس، استافیلوکوکوس اورئوسکاندیدا آلبیکانس در فرایند اوزن زنی آب مورد تحقیق قرار گرفته است. آب بطور طبیعی حاوی ۱۰ هزار تا یک میلیون در میلی متر استرپتوکوکوس فیکالیس گونه ATCC1054 ، استافیلوکوکوس اورئوس گونه ATCC29213و کاندیدا آلبیکانس گونه ATCC 10231 می باشد. برای ایجاد شرایط استریل و تصفیه آب در این مطالعه از یک راکتور ۱۰۰ میلی لیتری حبابدار به منظور اوزن زنی استفاده شد و اوزن در غلظتهای ۳/۰ تا ۵/۲ میلی گرم به ازای هر لیتر آب بکارگرفته شد که در تماس با میکروارگانیسمها باشد. ضرایب غیرفعال شدن این گون های باکتریایی مشابه باکتریهای گرم منفی می باشد. برای انجام این کار ابتدا از معادلات درجه یک برای غیرفعال شدن میکروارگانیسمها در برابر اوزن استفاده شد و سپس از معادلات درجه استفاده گردید جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به استرپتوکوکوس فیکالیس و کاندیدا آلبیکانس مشکل تر می باشد و طولانی ترین زمان به کاررفته در غیرفعال سازی برابر ۱۰ دقیقه بود.