سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عابدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
اکبر جعفری – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه فیزیک
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر توتومریزمیک رنگینه هیدراکسی – آزو بر غیر خطیت بلورهای مایع بررسی شده است و مشخص شده است که اثر توتومریزم میتواند باعث ایجاد جهت گیری مجدد در بلورهای مایع الاییده به رنگینه هیدروکسی – آزو شود که در یک حالت خاص، غیر خطیت القایی نوری می تواند ثابت باقی بماند و تنها با تابش UV می توان آن را به حالت اولیه باز گرداند