سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن نصرتی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی شیمی- گروه بیوتکن
مهدی جلالی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی شیمی- گروه بیوتکن
سید عباس شجاع الساداتی –

چکیده:

در این تحقیق غیر فعال سازی دانه های گیاهی موجود در لجن شهری از طریق عملیات حرارتی بررسی شده است.دانه های گوجه فرنگی و خیار به عنوان پرمصرف ترین گونه های گیاهی در آب و لجن برای مدت ۲۵ تا ۷۵ دقیقه در دمای ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. همچنین اثر هوادهی محیط آبی و اثر وجود جامدات لجن بر غیر فعال سازی این دانه ها مطالعه شد. غیر فعال سازی دانه های خیار در ۶۵ درجه سانتیگراد و به مدت ۶۰ دقیقه انجام شد، که تنها ۱ تا ۵ درصد دانه ها فعال باقی ماندند. دماهای پائین تر (حتی اندکی پایین تر از ۶۵ درجه) اثر کمی را روی این دانه ها نشان دادند. در ۶۰ درجه سانتیگراد و برای مدت ۷۰ دقیقه فقط ۱ تا ۱۰ درصد دانه ها غیر فعال شدند.غیر فعال سازی کامل در مدت ۲۰ دقیقه و در دمای ۷۰ درجه قابل انجام بود. در دماهای پائین، دانه های گوجه فرنگی مقاومت بشتری نسبت به خنثی شدن نشان دادند. اعمال حرارت در دماهای ۶۰ تا ۶۵ درجه به مدت ۶۰ دقیقه هنوز به زنده ماندن بیش از ۲۰ درصد دانه های اولیه منجر شد. تفاوتی در غیر فعال سازی دمایی دانه ها (خیار و گوجه فرنگی) بین محیط استاتیک و هوادهی شده یافت نشد. نوعی عملکرد حفاظتی از هر دو نوع دانه توسط جامدات موجود در لجن مشاهده شد.