سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محسن بهمنی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

غیر فعال شدن کاتالیست سنتز متانول در شرایط صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه سازوکار غیر فعال شدن کلوخه ای شدن فلز مس (فاز فعال) است، مدلی بر مبنای برخورد-ادغام بلورهای مس فلزی توسعه داده شد. بر این اساس شکل دیفرانسیکی معادله غیر فعال شدن ذاتی به صورت بیان توانی ساده از درجه ۴ بدست آمد. اثر محدودیت نفوذی درون دانه ای بر روی شکل رابطه غیر فعال شدن کاتالیست نیز بررسی شد. معلوم شد که شکل توانی ساده حفظ می شود، ولی درجه غیر فعال شدن افزایش می یابد که بسته به شدت محدودیت نفوذی ممکن است تا درجه ۷ باشد. داده های آزمایشگاهی این دامنه توانی را بخوبی تایید می کنند. با توجه به این که مقاومت نفوذی در فاز مایع بیشتر است، رفتار غیر فعال شدن مطلوب تری از کاتالیست در فاز مایع انتظار می رود.