مقاله فارسي نگاشته هاي آداب الفقرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: فارسي نگاشته هاي آداب الفقرا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ ادبيات
مقاله فارسي نگاشته ها
مقاله متون عربي
مقاله آداب الفقرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماوندي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در لابلاي متون عربي که در قرون نخستين اسلامي، ايرانيان نگاشته اند، عبارات و ابياتي به فارسي ديده مي شود که نکات ارزشمندي را در تاريخ زبان و ادبيات فارسي روشن مي نمايد. با بررسي اين متون گاه ابياتي به گنجينه کهن ادب فارسي افزوده مي شود و گاه حوزه نفوذ فارسي دري در قرون نخستين، دقيق تر مشخص مي گردد. بحث در تاريخ ادبيات فارسي بدون بررسي فارسي نگاشته هاي متون عربي چندان دقيق نخواهد بود. در اين جستار، با نگاهي به برخي متون کهن عربي، فارسي نگاشته هاي کتاب آداب الفقرا نگاشته بابا جعفر ابهري بررسي مي شود. تاريخ تاليف کتاب اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم مي باشد. بابا جعفر اين اثر را در همدان نگاشته است و از نظر رواج نظم و نثر فارسي در حوزه عراق عجم، پيش از زماني که در تاريخ ادبيات هاي فارسي از آن بحث مي شود، بسيار در خور توجه و درنگ مي باشد.