سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه شریفیان پور –
بهروز میرزا –

چکیده:

در این مقاله برای مطالعه سری های زمانی به دست آمده از سیستمهای پیچیده روش جدیدی معرفی شده است. این روش بر پایه استفاده از مفهوم آنتروپی و بکارگیری رابطه ای برای محاسبه توزیع فواصل با نام واگرایی جانسون-شانون می باشد. در این مقاله به بررسی سری های زمانی به دست آمده از توزیع فواصل در سیستم بیلیارد همچنین سری زمانی سیگنال الکتریکی قلب پرداخته شده است. به کمک این روش می توان بیلیارد آشوبی و غیر آشوبی همچنین قلب سالم را از قلب بیمار تفکیک کرد. این فرمول بندی می تواند در بررسی دیگر سری های زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.