سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشهاب الدین محمودی اول – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله سعی شده تاباکمک گرفتن ازضریب همبستگی مفاهیم امواج سیار اطلاعات اندازه گیری شده ازیک طرف خط ولتاژ و جریان و فیلتر دیجیتال محل وقوع خطا درخطوط ترکیبی مشخص گردد دراینجا نشان داده میشود که باانتخاب پنجره نمونه برداری مناسب برای ضریب همبستگی میتوان فاصله یابی خطا را با دقت خوبی انجام داد انتخاب این پنجره درخطوط ترکیبی دارای پیچیدگی ها و مشکلاتی است که دراین مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد و به روش تحلیلی راه حلهایی برای آن پیشنهاد میشود درانتها سیستم قدرت نمونه ای درنرم افزار EMTP شبیه سازی شده و اطلاعات حاصله جهت پردازش به نرم افزار MATLAB منتقل شده است نتایج حاصل ازشبیه سازیهای متعدد تحت شرایط متفاوت سیستم ازجمله زوایای شروع خطای متفاوت مکان و مقاومت های مختلف خطا برای انواع اتصال کوتاه نامتقارن دقت بالای روش پیشنهادی را تایید می نماید