مقاله فاكتورهاي موثر بر مدت زمان جداسازي بيماران از دستگاه تهويه مكانيكي در بخش هاي مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: فاكتورهاي موثر بر مدت زمان جداسازي بيماران از دستگاه تهويه مكانيكي در بخش هاي مراقبت ويژه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازي از دستگاه
مقاله تهويه مکانيکي
مقاله داروهاي آرام بخش
مقاله بخش مراقبت ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: جداسازي بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي، مرحله مهم روند درمان در بخش مراقبت ويژه (ICU) است. چرا كه اين فرآيند، بيشتر از %۴۰ طول مدت زمان تهويه مكانيكي را به خود اختصاص مي دهد. هدف اين مطالعه، دست يابي به روش درست و مفيد در جداسازي بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي، به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي بر سيستم درماني و استفاده بهينه از تخت هاي ICU بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – تحليلي روي ۱۲۶ بيمار بخش هاي مراقبت ويژه يك بيمارستان بين سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام گرفت. فاكتورهاي دخيل مورد بررسي در جداسازي بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي شامل سن، جنسيت، علت احتمالي شكست تنفسي، مدت زمان تهويه مكانيكي قبل از شروع جداسازي، استفاده از داروهاي آرام بخش، روش جداسازي، مدت زمان جداسازي و داده هاي آزمايشگاهي بودند.
يافته ها: مدت زمان تهويه مكانيكي طولاني تر و استفاده از داروهاي آرام بخش مثل نسدونال، اثر نامطلوب بر مدت زمان جداسازي بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي داشتند.
نتيجه گيري: براي جداسازي بيمار از دستگاه تهويه مكانيكي، بايد به ميزان زمان تهويه مكانيكي كوتاه تر و استفاده از داروهاي آرام بخش توجه خاصي صورت گيرد.