سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صفورا ربیع زاده –
اعظم رنجبر فهلیانی –

چکیده:

امروزه حفاظت محیط زیست از جمله مهمترین مشکلات بشر است، به طوریکه می توان این قرن را قرن محیط زیست اطلاق نمود. بنابراین در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما حفظ محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد. باید با بکارگیری ابزار و روشهای مناسب و کارا عوامل مخرب محیط زیست را کنترل و حذف نمود. در بنی آلودگیهای موجود، آلودگی هوا دارای اهمیت ویژه ای می باشد. اکثر مواد آلاینده هوا برای سلامتی انسان مضر می باشند که از میان آنها می توان به VOC ها اشاره کرد. یکی از روشهای ساده برای حذف این آلاینده ها بیوفیلتراسیون می باشد. در این روش آلاینده ها با عبور از میان یک بستر حاوی میکروارگانیسم ها ی تجزیه کننده تصفیه می شوند. بیوفیلترها از نظر ساختمانی به دو دسته بیوفیلتر باز و بسته تقسیم می شوند. برای طراحی بیوفیلتر پارامترهای مختلفی از جمله ظرفیت بارگیری بستر، زمان ما ند گاز، ظرفیت حذف گاز، بازده جذب گاز در درون بیوفیلتر، رطوبت بستر، اسیدیته بستر، درجه حرارت مناسب بستر، میزان اکسیژن، عمق مناسب بستر، توزیع جریان هوا، خصوصیات بستر مناسب، هزینه بستر، هزینه های عملیاتی و نگهداری بستر، میکروبیولوژی بستر در نظر گرفته می شود. در این مطالعه اهمیت کنترل هر یک از این عوامل و طراحی دقیق آنها مودر بررسی قرار گرفته است. در میان پارامترهای فوق زمان ماند گا ز و حفظ رطوبت و درجه حرارت مناسب بستر از اهمیتی خاص برخوردار است. در کل می توان اظهار نمود که بیوفیلتراسیون روش مفیدی برای حذف آلاینده های هوا و روشی سبز و دوستدار محیط زیست می باشد و کنترل دقیق رطوبت و دمای بستر دارای اهمیت فراوان می باشد.