سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا شیخ – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عابدینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مسجد داغی، در ۳۵ کیلومتری شرق جلف، آذربایجان شرقی واقع گردیده است. مشاهدات صحرایی و مطالعات کانی شناسی نشان می دهد واحد ساب ولکانیک کوارتزدیوریتی به همراه سنگ های ولکانیکی(به سن الیگوسن) در این منطقه توسط محلول های گرمایی شدیدا دگرسان شده و با کانی سازی های مس پورفیری و طلای اپی ترمال سولفیداسیون بالا همراه گردیده اند. بررسی شاخص شیمیایی دگرسانی و کانی شناختی (MIA &CIA) به همراه تجمعات کانیایی سیستم دگرسانی مرتبط با واحد کوارتزدیوریت دلالت بر تغییر در شدت دگرسانی در این واحد دارد. شش نوع دگرسانی هیپوژن در این واحد توسعه یافته است:۱-پتاسیک.۲- پتاسیک-فیلیک. ۳- فیلیک.۴- فیلیک-آرژیلیک ۵- آرژیلیک حد واسط و ۶- پروپلیتیک. مطالعات تغییرات جرم عناصر با استفاده از عنصر شاخص بی تحرک Ti در زون های دگرسان نشان می دهد که حجم قابل توجهی از مس به فرم کانه هایکالکوپیریت، کالکوسیت و بورنیت به زون های پتاسیک و فیلیک اضافه گردیده و از زون های دگرسان آرژیلیک حد واسط و پروپلیتیک آبشوئی شده است. تلفیق نتایج بدست آمده ازبررسی های صحرایی، کانی شناسی و ژئوشیمی عنصری نشان می دهند شدت دگرسانی، اکتیویته بالای یون های سولفات، دگرسانی فلدسپارها و کانی های فرومنیزین سنگ اولیه کوارتزدیوریتی، PH پایین محلول های هیدروترمال دگرسان کننده، نسبت های پایین آب به سنگ، کنترل کانیای، جذب سطحی توسط کانی های رسی، اکسیدهای آهن و منگنز و فیلوسیلیکات ها و حضور در ساختار بلوری کانی های مقاوم مهمترین عوامل کنترل کننده رفتار LILE, HFSE,HREE,LREE,ME و TTE در طی تکوین زون های دگرسان سیستم پورفیری محدوده مورد مطالعه بوده اند.