مقاله فتق مغبني غيرمستقيم بدون پيچ خوردگي چادرينه بزرگ: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: فتق مغبني غيرمستقيم بدون پيچ خوردگي چادرينه بزرگ: گزارش مورد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتق مغبني غيرمستقيم
مقاله چادرينه بزرگ
مقاله پيچ خوردگي
مقاله فتق مغبني مستقيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نوه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فتق هاي مغبني بين ۷۵ تا ۸۵% از کل فتق هاي ديواره شکم را شامل مي شوند و اغلب به دو گروه غيرمستقيم و مستقيم تقسيم مي گردند. کيسه فتق مي تواند شامل روده ها، مثانه، کولون، تخمدان و آپانديس باشد. پيچ خوردگي چادرينه بزرگ همراه با فتق يکطرفه يا دو طرفه آن در کانال مغبني، از نادرترين مواردي است که گزارش شده است. در مطالعه حاضر يک نمونه نادر و متفاوت فتق مغبني معرفي مي گردد.
معرفي مورد: در سالن تشريح دانشکده پزشکي رفسنجان بر روي کيسه بيضه راست يک جسد مرد حدود ۵۰ ساله برآمدگي غيرطبيعي مشاهده گرديد که با توجه به سن تقريبي وي، فتق مغبني مستقيم تشخيص داده شد. تشريح جسد نشان داد که چادرينه بزرگ داراي وضعيت طبيعي و بدون پيچ خوردگي بوده، اما بخشي از چادرينه در داخل کانال مغبني راست قرار داشت. اين قسمت از چادرينه از طريق سوراخ عمقي وارد کانال مغبني شده و پس از طي کانال مربوطه به سوراخ سطحي کانال رسيده و در نهايت با قرار گرفتن در کيسه بيضه باعث تورم آن و آتروفي بيضه شده بود. با تشريح کامل جسد وارياسيون هايي در ساير مناطق بدن نيز مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: فتق مغبني حادث شده توسط چادرينه بزرگ از موارد نادر بود زيرا اولا بيضه سمت درگير آتروفي شده بود، ثانيا هيچ پيچ خوردگي در چادرينه وجود نداشت و در نهايت با توجه به بيضه آتروفي شده، فتق به زمان جنيني و باقي ماندن زائده واژينال برمي گردد. تشخيص اين نوع فتق براي جراحان به خصوص در حالتي که بدون علايم باليني و درد باشد، مشکل خواهد بود.