مقاله فرآورده هاي زيستي فعال ضد سرطان و سيتوتوکسيک نرم تنان خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: فرآورده هاي زيستي فعال ضد سرطان و سيتوتوکسيک نرم تنان خليج فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم تنان
مقاله ضد سرطان
مقاله سيتوتوکسيک
مقاله خليج فارس
مقاله دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بوالخير اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در دهه گذشته، پژوهش هاي پيش باليني براي جداسازي و مکانيسم اثر ترکيبات دريايي رشد پرشتابي يافته اند و از آن جا که ۶۰ درصد از داروهاي مورد استفاده در درمان سرطان، منشا طبيعي دارند، دور از ذهن نخواهد بود که به دريا همچون گستره اي فراهم براي يافت ترکيبات ضد تومور نظر افکنده شود.
مواد و روش ها: تعداد ۶۱۱ گونه نرمتن شناسايي شده در سواحل و جزاير خليج فارس، جهت تاکسونومي و يافت اسامي هم نام در بانک اطلاعاتي نرم تنان هند – آرام (OBIS) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس اسامي اين نرم تنان همراه با اسامي هم نام آن ها در بانک اطلاعاتي پزشکي کتابخانه ملي کنگره آمريکا (PubMed) جهت يافت فرآورده هاي زيستي آن ها جستجو شدند.
يافته ها: از ۶۱۱ گونه نرم تن خليج فارس، ۱۷۲ جنس/گونه داراي ترکيبات فعال زيستي بوده که جداسازي و تلخيص مواد ضد سرطان و سيتوتوکسيک در ۸ جنس نرم تن خليج فارس گزارش شده بود. اين ترکيبات داراي ساختمان پپتيدي، پلي ساکاريدي و گليکوپروتئيني، آلکالوئيدي، سمبرانوئيدي و سربروزيدي بوده و مکانيسم عمل متنوعي مانند القا آپوپتوز، تخريب ساختمان اسکلتي سلول، اثر بر سيستم ايمني و منع فعاليت توپوايزومراز I را از خود نشان داده اند. تنها ماده فعال ضد سرطان که وارد فاز کارآزمايي باليني شده است، ماده ضد سرطان اسپيسولوزين است.
نتيجه گيري: نرم تنان خليج فارس داراي مواد فعال زيستي ضد سرطان و سيتوتوکسيک بوده ولي پژوهش هاي بسيار اندکي بر روي گونه هاي شناسايي شده، انجام شده است و انجام مطالعات گسترده تر بر روي گونه هاي بيشتراين نرم تنان توصيه مي شود.