سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مهری – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، قطب علمی در مواد مغناطیسی دانشک
سید علی سید ابراهیمی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

آرایه بسیار منظم نانو سیم اسپینل در فریت نیکل (NiFe2O4) با نسبت طول به قطر بالا با استفاده از روش سل -ژل بر روی قالب اکسید آلومینیوم آندایز شده (AAO) فرآوری شد. تهیه نانو سیم ها بر اساس روش سل ژل با استفاده از نیترات نیکل، نیترات آهن و اسید سیتریک انجام شد. شکل ظاهری و ابعاد نانو سیم ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی با تابش میدانی (FESEM) بررسی شدند. ترکیب شیمیایی و ریز ساختار نانو سیم ها نیز به ترتیب به کمک آنالیز انرژی پرتو X گسیل شده (EDAX) و الگوی پراش پرتو (XRD) X و الگوی پراش الکترون از سطح انتخابی (SAED) مطالعه شدند. نتایج نشان داد که نانوسیم NiFe2O4 یکنواخت و موازی با یکدیگر بوده و دارای نظم بسیار بالایی هستند و همچنین قطر نانو سیم ها در حدود 100 نانو متر تخمین شده.