سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر نوری زاده – کارشناس ارشد شیمی، واحد پژوهشی فسفر کارخانجات تولید فسفر گروه مهام
پروین یاری – کارشناس ارشد شیمی، پژوهشکده معلم شهرستان مشکین شهر
میراحد هاشمی – کارشناس مهندسی معدن، واحد پژوهشی فسفر کارخانجات تولید فسفر گروه مهام

چکیده:

این کار روش اصلاح شده ای برای گندله کردن نرمه های فسفات بعد از کلسیناسیون و کاهش اکسید های آهن با جدایش مغناطیسی جهت استفاده در کوره را معرفی می کند این روش ضمن بازیابی فسفات از نرمه ها با عث افزایش عیار و خلوصیت خوراک کوره خواهد شد . از مزیت های مهم این روش استفاده از مونوکلسیم فسفات بعنوان بیندر برای گندله کردن خاکه فسفات های کم ارزش می باشد بیندر از سوزاندن لجن های فسفری که تولید مخلوط اسید فسفریک می کند و واکنش این اسید با فسفات های با ابعاد کوچک تر حاصل می گردد . این روش به خاطر برگرداندن لجن های فسفری با خوراک فسفات به کوره الکتریکی دارای مزیت زیست محیطی ویژه ای می باشد . گندله های تولیدی این روش دارای ابعاد بزرگتر از مش ٤ و با متوسط استحکام ٤ کیلوگرم و دارای آنالیز٥ / P2O5 %٢٤ می باشد