سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انور خودیف – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر مدرس – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا ملک عباسلو – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله روش سنتز زئولیت فوژازیت از زئولیت کلینوپتیلولیت بررسی شده است. نمون ههای زئولیت کلینوپتیلولیت مربوط به معدن امیرآباد میانه م یباشد. بعد از بررسی انواع پارامترهای دخیل در فرآیند سنتز، مانند زمان کهنگی، زمان سنتز، دما ، ترکیب اولیة محلول سنتز و روش جداسازی یونهای مزاحم و تخریب ساختار بر روی زئولیت خام اولیه، شرایط بهینه پیشنهاد شده است.