سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامیر غفاری – دانشکدة مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشکدة مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا میرحبیبی – دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فیروزه یکی از کانی های گرانبهاست که می توان آنرا ارزشمندترین کانی غیرشفاف در دنیای تجارت جواهرات به شمار آورد . سالیان سال فیروزة ایران مرغوب ترین فیروزه در جهان بوده و واژة فیروزة نیشابور به معنی زیبا ترین فیروزه دنیا بوده است . البته با کشف معادنی در غرب و جنوب غربی آمریکا رقی ب جدی برای فیروزه ایران پیدا شد به نحوی که امروزه بزرگترین تولیدکنندة فیروزة دنیا آمریکاست . اما هنوز هم زیباترین فیروزه متعلق به ایران است . فیروزه فسفات هیدراتة آلومینیوم است که حاوی مقادیر کمی مس می باشد . در کنار سنگ های زیبای فیروزه که مقدار آنها کم است، فیروزه هایی نیز وجود دارند که به دلایل مختلف از لحاظ رنگ و استحکام مرغوبیت ندارند . در این پروژه تمام فعالیت ها بر روی باطله سنگ های فیروزه منطقه باغوی دامغان، که از لحاظ ترکیبی و شرایط تشکیل شدن بسیار نزدیک به فیروزه نیشابور است، انجام می شود . سازوکارهای تشکیل کانی فیروزه در طبیعت به طور کامل بررسی شده و سعی
می شود تا با ایجاد شرایط مصنوعی تشکیل فیروزه به کمک مواد اولیه تشکیل دهندة فیروزه در طبیعت در شرایط هیدروترمال، ایجاد شرایط مناسب برای جوانه زنی و رشد و تبدیل کانی های واسط تبدیل نشده به فیروزه برای افزایش کیفیت سنگ های باطله، تعیین شرایط مناسب برای نفوذ رزین های پلیمری و اثر وزن مولکولی مواد آلی، ویژگی های مادة پلیمری مناسب برای استفاده به عنوان پوشش محافظ و مواد استحکام دهنده، ایجاد باندهای فسفاتی در دمای پایین در سرامیک ها و ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل ترکیبات فسفاتی مشابه زمینة اصلی، به کارگیری روش های افزایش رنگ در کانی فیروزه با استفاده از نفوذ یون های رنگ زا، شرایط را برای افزایش کیفیت فیروزه گچی باغو از لحاظ استحکام و رنگ فراهم نمود . روش های اعمال شده برای تغییر فیروزه گچی به کمک دستگاه های طی ف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز حرارتی، پراش سنج اشعه ایکس، میکروسکوپ نوری و دانسیته سنج در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . تعیین دوره های زمانی مناسب برای استفاده از مواد رنگ زا، شرایط دما، فشار، زمان و مواد اولیه مناسب برای عملیات هیدروترمال در اتوکلاو از دستاوردهای مهم این تحقیق است .