سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر مهدیلو – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کانسار سنگی تیتانیم قره آغاج در ٣٦ کیلومتری شمال غربی ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع شده است. نتایج مطالعات اکتشافی نشانگر وجود ٢٠٨ میلیون تن کانسنگ با عیار ۸/۵درصد
دی اکسید تیتانیم می باشد. مطالعات کانی شناختی نشان می دهد که کانی های عمده کانسنگ را ایلمنیت، منیتیت و کانی های سیلیکاته نظیر پیروکسن، اولیوین، پلاژیوکلاز و بعضی کانی های ثانویه
تشکیل می دهند. کانی ایلمنیت عمدتا به صورت دانه ای بوده ولی بعضا لامل هایی از ایلمنیتنیز در داخل منیتیت دیده می شود. درجه آزادی ایلمنیت در نمونه سینه کارها و نمونه گمانه ها به ترتیب
١٥٠ و ١٠٥ میکرون می باشد. نتایج آزمایشهای جدایش نشان می دهد که با استفاده از ترکیب مایع سنگین کلریسی (با وزن مخصوص ٤) و جداکننده مغناطیسی تر-شدت پایین، کنسانتره ایلمنیت با عیار ۴۳/۵ درصد دی اکسید تیتانیم و بازیابی ۶۱/۳ به دست می آید. با استفاده از میز لرزان، کنسانتره مرکب از ایلمنیت و منیتیت با عیار ٣٠ درصد دی اکسید تیتانیم و بازیابی بیش از ٥٠ درصد حاصل می شود.با ترکیب میزلرزان و جداکننده مغناطیسی تر-شدت پایین، کنسانتره نهایی ایلمنیت با عیار ۴۴/۵درصد دی اکسید تیتانیم و بازیابی حدود ٤٥ درصد به دست می آید. در نهایت، ترکیب دو مرحله میز لرزان و دو مرحله جدایش مغناطیسی شدت پائین برای پرعیار سازی کانسنگ تیتانیم قره آغاج پیشنهاد می گردد.