سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد اسدیان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
محمدرضا بلورفروش – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی – عضو هیات علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی یز
علی دهقانی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

فرآوری و پر عیار سازی باریت به روش های ثقلی مختلفی انجام شده است که در این مقاله روش ثقلی با استفاده از میز لرزان (ذرات درشت دانه) و میز نرمه (ذرات ریزدانه) انجام شد و نتایج مطالعات و آزمایش های انجام شده مورد مقایسه قرار گرفت. به دلیل وجود پارامترهای متعدد وتاثیرگذار بر هر یک از وسایل پر عیار کننده ثقلی از طراحی آزمایش ها به شیوه تاگوچی و نرم افزار Qualitek4 برای انجام آزمایش ها استفاده شد که پس از انجام آزمایشات مقدماتی و بررسی تاثیر متقابل پارامترها، سطوح بهینه انتخاب گردید. با استفاده از این روش، در میز لرزان عیار باریت از ۶۲/۲۲ به ۹۲/۶۰ و در میز نرمه عیار باریت از ۶۸/۴۶ به ۹۰/۳۰ با بازیابی مورد قبول برای دستگاه های ثقلی افزایش یافت. نگرش و دید صنعتی در انجام آزمایش های ثقلی این امکان را دارد تا استفاده از روش های پر هزینه و بازیابی کم (که در پر عیار سازی باریت کمتر معمول بوده و یا اصلا استفاده نمی شوند) از دستور کار آزمایش های ثقلی حذف شود.