مقاله فرآيند برگزاري جشن مهرگان در قرون نخستين اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: فرآيند برگزاري جشن مهرگان در قرون نخستين اسلامي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جشن مهرگان دومين عيد مهم ايرانيان پس از عيد نوروز در دوره باستان بود كه در ۱۶ تا ۲۱ مهر ماه برگزار مي شد شانزده مهر عيد عوام وبيست و يک مهر عيد خواص بود. منشا پيدايش جشن هاي مهرگان بنا به نقل منابع قرون نخستين اسلامي، پيروزي فريدون بر ضحاك و مربوط به زماني بوده است که اقوام ايراني و هندي با هم زندگي مي کرده اند. مراسم مهرگان در قرون اول تا چهارم هجري هم برگزار مي گرديد. خلفاي اموي و عباسي براي کسب منافع اقتصادي و ايجاد مقبوليت در بين مردم ايران از آن حمايت مي کردند و بزرگان ايراني حفظ سنت هاي بومي خويش را در برگزاري اين جشن ها مي دانستند . بعضي از زاهدان مسلمان از جشن هاي مهرگان و اقدامات برگزار كنندگان مراسم اظهار تنفر مي كردند؛ امامي مسلماناني هم بودند که برگزاري اين مراسم با ارزش هاي ديني مغاير نمي دانستند. انعكاس برگزاري اين مراسم در چهار قرن اول اسلامي، به صورت پراکنده در منابع ذكر شده است. كتاب هاي مستقل درباره مهرگان در قرون نخستين اسلامي نوشته شده كه منقولاتي از آن در كتاب هاي فتوح، تواريخ عمومي، دايره المعارف ها و تواريخ محلي و انساب موجود است.