مقاله فرآيند تجلي روح و خودآگاهي ديني از ديدگاه هگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۵۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: فرآيند تجلي روح و خودآگاهي ديني از ديدگاه هگل
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديدار شناسي روح
مقاله هگل
مقاله خودآگاهي
مقاله خودآگاهي محروم
مقاله دينداري
مقاله مشيت الهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح رفيع علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديدارشناسي روح از جمله چهار کتابي بود که هگل در زمان حيات خود به چاپ رساند. وي در اين کتاب که پيش درآمدي بر کل دستگاه فلسفي او بود، از يک سو روح را تنها حقيقت حاکم بر جهان دانست که فراگردهاي شناخت جهان در آن تجلي پيدا مي کند و از سوي ديگر فهم آدمي را از حوزه تجربه روزانه فراتر برد و در سطح و لايه هاي عميق تر دانش فلسفي تفسير کرد. بر اين اساس حتي مي توان گفت حاکميت روح بر جهان نيز به نوعي به دانش فلسفي و فراگرد شناخت مبتني بر تجربه دروني آدمي تکيه کرده است. لذا هگل کار خود را از تجربه شناخت معمولي يعني يقين حسي و قابل درک براي همه آدميان آغاز کرد و سير تکاملي روح را اندک اندک به عميق ترين لايه هاي شناخت يعني ادراک، فاهمه، خودآگاهي و عقل پيش برد.
هگل در پديدارشناسي خود سوداي آن داشت تا پس از طي مسيرهاي طولاني و پرپيچ و خم به شناخت راستين دست يابد و از اين رهگذر ادعاي بزرگ فلسفي خود يعني تفسير حقيقت به واقعيت و واقعيت به حقيقت را اثبات کند.