مقاله فرآيند شکل گيري دولت الکترونيکي و راهبردهاي آينده نگاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: فرآيند شکل گيري دولت الکترونيکي و راهبردهاي آينده نگاري در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت الکترونيکي
مقاله معماري الکترونيکي
مقاله شبکه الکترونيکي دولت
مقاله اداره الکترونيکي
مقاله آينده نگاري
مقاله جامعه الکترونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت الکترونيکي به عنوان يک اصطلاح عبارت است از استفاده از فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت در ارايه و خدمات عمومي با سهولت بيشتر مشتري بسند تر با صرفه تر و در مجموع به طريقي متفاوت تر و بهتر. دولت الکترونيکي را در تعريفي وسيع تر مي توان قبول هر نوع فناوري اطلاعاتي و ارتباطي از جانب دولت تعر يف کرد. بدون ترديد، يکي از مهمترين مقولات در جامعه اطلاعاتي مساله دولت الکترونيکي به معناي فراهم کردن شرايطي است که دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارايه کنند. در بسياري از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونيکي و استقرار آن اهميت ويژه اي پيدا کرده است. دولت ها اين مفهوم را تلاشي براي مدرنيزه کردن يا اصلاح و باز مهندسي دولت مي دانند. البته ايجاد دولت الکترونيکي مستلزم تغييراتي اساسي است که چالش هاي جدي با خود به همراه مي آورد.
در اين مقاله تحقيقاتي با بررسي وضعيت دولت الکترونيکي در کشور، شکاف موجود براي تحقق اهداف تعيين شده تبيين مي شود؛ سپس به مولفه هاي مدل مفهومي، زيرساخت هاي فيزيکي و ارتباطي پرداخته مي شود و با توجه به توانايي و قابليت هاي دستگاه هاي دولتي در زمينه آينده نگاري در ترميم اين خلا، توصيه ها و پيشنهادهاي لازم مطرح خواهد شد.