مقاله فرآيند هدف گذاري در علوم ميان رشته اي و نقش هدف ها در ارزيابي کيفيت نظام دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: فرآيند هدف گذاري در علوم ميان رشته اي و نقش هدف ها در ارزيابي کيفيت نظام دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدف
مقاله هدف گذاري
مقاله علوم ميان رشته اي
مقاله ارزيابي
مقاله کيفيت
مقاله نظام دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ها و چگونگي تدوين آن ها از مهمترين عوامل موفقيت هر سيستمي محسوب مي شوند. در هر نظام آموزشي، هدف ها جهت حرکت و چگونگي تخصيص منابع را تعيين مي کنند. افزون بر اين، هدف ها نه تنها در افزايش انگيزه و بهبود عملکرد کارکنان تاثيرگذار هستند، بلکه معيار مهمي براي ارزيابي فعاليت ها و عملکرد فردي و سازماني محسوب مي شوند.
در مقاله حاضر نقش هدف و فرآيند هدفگذاري با تاکيد بر علوم ميان رشته اي مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور ابتدا به تعريف، اهميت و بررسي فرآيند هدف گذاري و تئوري تعيين هدف پرداخته مي شود. سپس انواع اهداف و کاربرد ابزار اندازه گيري هدف ها در نظام هاي دانشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين نقش اهداف در فرآيند ارزيابي نظام هاي دانشگاهي و تجربه هاي موجود مورد بررسي و تحليل واقع شده و در پايان راهکارهاي مناسب جهت تدوين و آشکارسازي هدف ها در فرآيند برنامه ريزي و ارزيابي نظام هاي دانشگاهي ارايه مي شود.