مقاله فرآيند و استراتژي نوآوري در شرکتهاي عمراني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: فرآيند و استراتژي نوآوري در شرکتهاي عمراني ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند نوآوري
مقاله استراتژي نوآوري
مقاله شرکتهاي پروژه محور
مقاله شرکتهاي پيمانکاري عمراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان سرشت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدكمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران بعنوان يک کشور در حال توسعه نياز گسترده به سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي خود دارد و همه ساله بخش اعظم بودجه عمراني خود را در اين زمينه مصرف مي کند، هر چند پيمانکاران عمراني نقش قابل توجهي در اقتصاد کشور بازي مي کنند ولي در خصوص نوآوري در اين صنعت تحقيقي انجام نشده است.
هدف اين تحقيق آن است که فرآيند و استراتژي نوآوري در اين صنعت شناسايي شود. در اين تحقيق از روش تحقيق موردي استفاده شد. براي اين منظور پنج شرکت پيمانکاري عمراني بعنوان آزمودني (مورد) انتخاب شدند و داده ها و اطلاعات لازم از روش هاي مختلف و چندگانه جمع آوري و به روش تئوري بنيادين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق در قالب فرآيند نوآوري در شرکت هاي عمراني و استراتژي تکامل و توسعه شرکت هاي پيمانکاري عمراني ارايه و در پايان پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي در اين زمينه ارايه شد.