سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید رضاخواه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مینو یاری –

چکیده:

در این مقاله یک مدل آتورگرسیو مرتبه اول صحیح با ضرایت تصادفی (RCINAR(1 معرفی می شود. و توابع اتو کوواریانس به دست آمده است. بر آورد گرهای شبه درستنمایی و حداقل مربعات شرطی برای پارامترهای مدل و خواص مجانبی آنها نیز بررسی شده است.