سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصرا… کلانتری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرشاد علیجانی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

دشت عباس با مساحت ۱۶۰ کیلومترمربع در ۴۵ کیلومتری شمال اندیمشک در جنوب شرق استان ایلام و در شمال غرب استان خوزستان قرار دارد آب زیرزمینی تنها منبع آب قابل دسترس می باشد که تحت تاثیر فرآیندهای مختلف در معرض شوری قرار گرفته است و به منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از ۳۱ ایستگاه نمونه برداری شده است. نتایج ه دست آمده نشان می دهد که هدایت الکتریکی در بعضی مناطق به بیش از ۶۰۰۰ میکروموس می رسد و سولفات که یون غالب است عامل موثری در شوری آب زیرزمینی می باشد. در بخش نسبتا وسیعی از منطقه آب زیرزمینی نسبت به کلسیت و دولومیت اشباع می باشد هرچند که نسبت به ژیبس تحت اشباع می باشد جهت شناخت منشا شوری آب زیرزمینی مقادیر نمایه های اشباع کلسیت ،دولومیت و ژیبس نمونه های آب زیرزمینی محاسبه شده است و نمودارهای دو متغیره نمایه های اشباع کلسیت، دولومیت و ژیبس در مقابل سولفات نیز تهیه شده است نمونه های آب زیرزمینی نسبت به کلسیت و دولومیت تا حد زیادی اثر مشابهی روی کیفیت آب زیرزمینی می گذارد. با بررسی نمایه های اشباع و روابط یونهای عمده فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان دشت عباس و اثرات ناشی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.