سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آذر کفاش پور –
مهدی نجفی سیاهرودی –
سید مسلم علوی –

چکیده:

ظهور تئوری بازاریابی سیاسیرا می توان در نتیجه ی تلفیق دو دانش بازاریابی و سیاست دانست . از آنجا که هدف اساسی بازاریابی سیاسی تسهیل امر مبادله و ایجاد منفعت برای گروههایسیاسی است در فرآیند ابزار ها و رویکرد خاصی مد نظر است که کاربست بهره ورانه آنان بازاریابی سیاسی را متفاوت از سایر حوزه ها همچون بازاریابی کالا می سازد . به طور اساسی بازاریابی سیاسی درصدد افزایش توان کروههای سیاسی در منازعات سیاسی به خصوص حوزه انتخابات می باشد .