سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم جندقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای وفیزیک
پرویز پروین، – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای وفیزیک
محمد جواد ترکمنی، – آزمایشگاه ملی علوم وفنون لیزر
جمشید صباغ زاده – آزمایشگاه ملی علوم وفنون لیزر

چکیده:

چکیده:یک لیزر Nd:YAG تپی به منظور جوشکاری فولاد ضد زنگ ۳۱۶ – SS- کار گرفته شد و اثر انرژی و پهنای تپ لیزر بر عمق نفوذ و پهنای جوش مورد مطاله قرار گرفت. همچنین یک کد محاسباتی برای شبیه سازی مراحل تشکیل وپیشروی چاله کلیدی در حوضچه مذاب ایجاد شده در فلز ،مبتنی بر یک مدل هیدرودینامیکی به منظور پیشگویی عمق نفوذ و پهنای جوش، شرح داده شده است. عمق نفوذ و پهنای جوش پیش بینی شده به وسیله مدل در توافق خوبی با نتایج تجربی، برای شرایط مختلف جوشکاری بود