سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره معتضدی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
محمدجلال ظهوریان مهر – Iran Polymer and Petrochemical Institute
کوروش کبیری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
امیرارشاد لنگرودی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

چکیده:

هیدروژلهای سوپرجاذب شبک ههای پلیمری آبدوست با قابلیت جذب و نگهداری مقادیر قابل توجهی آب یا محلولهای آب یاند. در این طرح، هیدروژل اََبرجاذب (سوپرجاذب) هیبریدی بر پایه سوبسترای پلی ساکارید صمغ عربی و آکریلامید، به روش کوپلیمرشدن رادیکالی پیوندی همراه با شبکه‌ای کردن در محلول آبی، و سپس هیدرولیز قلیایی به دست آمد. برای فرایند پلیمرشدن، از یک سیستم آغازش گرمایی در شرایط معمولی استفاده شد. تاثیر عواملی چون غلظت مونومر، غلظت آغازگر و غلظت شبکه ساز بر میزان تورم سوپرجاذبِ هیبریدی در محلول آبی مورد بررسی و بهینه سازی قرارگرفت. در شرایط بهینه، بیشترین مقدار جذب آب مقطر توسط هیدروژل هیبریدی ۲۴۸g/g و میزان درصد ژل آن ۸۵% تعیین شد.