سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود سلطانی – کارشناس حفاظت محیط زیست

چکیده:

آسفالت از جمله ترکیبهایی است که مصرف آن بموازات توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی رو به افزایش است. فرآیند تولید این ترکیب بعلت ماهیتی که دارد و نیز استفاده از سوختهای فسیلی نامرغوب بعنوان یکی از منابع مهم آلودگی هوا شناخته می شود. برای مثال در نتیجه سوخت یکهزار لیتر نفت کوره در فرآیندهای صنعتی حدود ۵۰ کیلوگرم ترکیبهای آلاینده شامل، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، ذرات معلق، منواکسیدکربن، آلدیید و هیدروکربورهای نسوخته تولید و در هوا منتشر می شود. به همین سبب استقرار (مکانیابی) و و چگونگی فعالیت یک واحد تولید آسفالت افزون بر ملاحظات اقتصادی و فنی از نظر زیست استقرار (مکانیابی) و چگونگی فعالیت یک واحد تولید آسفالت افزون بر ملاحظات اقتصادی و فنی از نظر محیطی نیز مستلزم رعایت ملاحظات متعددی است.