سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دولتی – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
احمد قهرمانی نژاد قره لر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نانووایرهای فلزی کبالت و آلیاژهای کبالت- نیکل به روش رسوب الکتروشیمیایی در تمپلت اکسید آلومینیم منظم (AAO) با استفاده از جریان الکتریکی متناوب (AC) ایجاد شدند. در ابتدا تمپلیت های منظم اکسید آلومینیم با روش آندایزینگ دو مرحله ای ساخته شدند. قطر و طول حفرات توسط کنترل پتانسیل و زمان فرآیند به ترتیب در محدوده ابعادی ۳۵-۳۰ nm و ۵۰۰۰-۳۰۰۰ nm تنظیم گردیدند. سپس نانووایرها در داخل حفرات رسوب داده شدند. مکانیزم رشد نانووایرها بررسی شد و در ادامه تحقیق ولتاژ بهینه برای رسوب الکتروشیمیایی نانووایرها در محدود۱۷-۱۹VAC به دست آمد. مشاهدات نشان داده که حفرات طی چهار مرحله بصورت پیوسته و با نرخ تقریبا ثابت پر می شوند و در نتیجه نانووایرهای به دست آمده دارای یکنواختی ساختاری و یکنواختی ترکیبی بالایی هستند.