سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ضرغامی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
حسن کمانی – امور مهندسی و تحقیقات مواد شرکت ساپکو

چکیده:

روش ریخته گری تبریدی (Chilled Casting) برای تولید قطعات ریختگی که نیاز به عملیات حرارتی بعدی برای سختکاری سطحی دارند، بسیار مناسب می باشد . با انجام این روش، سختی مورد نیاز قطعه نظیر میل سوپاپ در حین فرآیند ریخته گری بوسیله مبردگذاری در قالب حاصل میشود، بنابراین، قطعات تولید شده با این روش نیاز به عملیات های سختکاری بعدی نظیر سختکاری القایی و یا شعله ای ندارند. همچنین با انجام این فرآیند، معضلات ناشی از عملیات حرارتی نظیر ترک و همچنین عملیات تابگیری بعد از سختکاری حذف شده که در نهایت منجر به کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی پارامترهای مؤثر این فرآیند، مجموعه فعالیتها و نتایج مربوطه جهت جایگزین نمودن تولید قطعه میل بادامک خودرو پژو ۴۰۵ با فرآیند ریخته گری تبریدی معرفی و ارزیابی گردد.