سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا دزفولیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا و مشاور در شرکت کنت

چکیده:

مدیریت یک سازمان همیشه باید از تحقق کیفیت مورد انتظار در محصول جهت کسب رضایت مشتری و استفاده بهینه از منابع موجود ،
اطمینان کسب نماید ، زیرا در غیر این صورت بقا در بازار رقابتی امروز و رویارویی با سایر رقبا میسر نمی گردد . این مهم با به کار بستن
شیوه ها و روشهای جدید در این ارتباط امکان پذیر است ؛ در انتخاب این روشها باید بهترین و ک اراترین روش برگزیده شود تا نتایج دلخواه ،
سریع و در حد انتظار حاصل گردد.
یکی از راهکارهایی که می تواند مدیران را در این زمینه یاری کند شناسایی و حذف عیوب محصول تولیدی می باشد که در صورت توفیق
در ا ین امر ، دو هدف استفاده بهینه از منابع و رسیدن به کیفیت مورد انتظار مشتری تحقق می یابد . به همین منظور فرآیندی طراحی گردیده
که با شناخت و بررسی عیوب در محصول تولیدی آغاز و با تجزیه و تحلیل علل ایجاد عیب، کلیه عواملی که در بروز عیب موثرند را
شناسایی نموده، سپس بهترین رویه را برای حذف ریشه ای عیب اتخاذ می کند.
این فر آیند طوری طراحی شده است که بررسی و رفع عیوب را از مهم ترین و پرهزینه ترین عیب شروع کرده و برای رفع هر عیب نیز از
سریع ترین و کم هزینه ترین راه حل بهره می گیرد ، این نحوه عملکرد باعث اثربخشی فر آیند و تحقق هر چه بیشتر و سریع تر اهداف ذکر
شده می گردد.