سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیوا خالق پرست – سرپرستار مرکز آموزشی درمانی قلب شهید رجایی
بهروز قنبری – مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
علیرضا هدایتی – مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
شمس الدین کهانی – مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

آنچه در یک اورژانس مهم و ضروری بنظرمی رسد این است که بخش اورژانس کارآمد سازمان دهی شده ای را بوجود بیاوریم بدین منظور باید مراقبت از بیماران را بطور موثر و آرامد بهبود بخشیم ، محلهای مراقبت های بالینی از بیماران اورژانس را کم سر و صدا تر نمائیم ، میزان اشتباهات پرسنل را کاهش دهیم و نهایتا مراقبت از بیماران را بسوی بهترین کیفیت سوق دهیم.
الف – برنامه ریزی نیروی انسانی
ب – تدارکات بخش
ت – ارتقاء مداوم کیفیت
ث – رهبری و هدایت
الف – برنامه ریزی نیروی انسانی
۰- برآورد نیروی انسانی بر اساس اصول استاندارد
۰- استخدام نیروی اسنانی مجرب
۰- برنامه شیفت پرسنلی با پرسنل ثابت
۰- حفظ و نگهداری و پشتیبانی پرسنل
۰- برآورد نیروی انسانی اورژانس
برآورد نیروی انسانی در اورژانس به طرق مختلفی انجام می پذیرد ولی بهترین و دقیق ترین روش محاسبه نیروی انسانی ب اساس حجم کار می باشد و از طریق فرمول FTEمحاسبه می گردد.
۰- استخدام نیروهای انسانی مجرب با شرایط:
۱- آگاهی های لازم در زمینه بالینی
۲- قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی
۳- سرعت عمل
۴- توانایی سامان دهی سیستم
۵- مهارت در برقراری ارتباط
۶- کار در شرایط پر فشار
۷- گذراندن دوره های مختلف( تروما ویژه …)
۰برنامه شیفت پرسنلی با پرسنل ثابت
تامین نیروهای مورد نیاز بر حسب آمار مراجعه بیماران
۰ نگهداری و حفظ پرسنل اورژانس
برای جذب و نگهداری نیروی هر بخش بهترین تبلیغ کار تیمی و معروف بودن همکاری پرسنل با هم می باشد.
۱- شهرت بخش
۲- مدیریت مناسب
۳- امکاناترفاهی مناسب
۴- عدالت در برنامه شیفت ها و تعطیلات
۵- احترام به درخواستهای منطقی
۶- امنیت شغلی
۷- پاداش های مناسب و متناوب با نیاز پرسنل
ب- تدارکات و تجهیزات اورژانس
۰- برآورد میزان نیاز بیماران به کلیه اقلام ضروری
۰- بررسی وضعیت موجود با وسیل موجود
۰-تکمیل کلیه قفسه ها از دارو و تجهیزات مرد نیاز
ج- ارتقاء مداوم کیفیت
(Continues Quality Improment)
0 کیفیت آن چیزی است که مشتری می خواهد.
۰ کیفیت یعنی کار درست را بار اول و برای همیشه درست انجام دادن پاداش بر اساس شایستگی
۰ تمرکز ب مشتری
د- رهبری
۰ کاربرد و کارائی بالا
۰بالابردن سطح درمان
۰ایجاد محیط آرام و کم اشتباه
۰ ارتقاء کیفیت درمان
نتیجه گیری:
اطلاعات مهم و کلیدی لازم می بایست به منظور بهبود بیماران بین پزشکان و پرستاران اورژانس رد و بدل شود و برنامههای باز آموزی لازم برای رزیدنت های پزشکی ، پرستاران ، دانشجویان و سایر پرسنل وابسته فراهم گردد. یکی دیگراز راه های کلیدی مدیریت یک اورژانس شلوغ ، کنترل ازدحام اورژانس است. افزایش پرسنل تا حدی لازم است که امنیت بیماران اورژانس تامین گردد ، درعوض اعضای فامیل ، ملاقات کنندگان ، پرسنل غیر اورژانس و ناظرین تا حد امکان می بایست کاهش داده شوند و نهایتا در مدیریت یک اورژانس شلوغ با مدیریت و بهبود موارد فوق می توان به یک استراتژی مموفقیت آمیز دست یافت.