سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانش
ولی الله علیزاده – محقق ارشد، مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی، ساصد

چکیده:

این مقاله برای بررسی و تحلیل عددی پروانه کشتی با استفاده از نرم افزار قلوئنت و چگونگی انجام آن ارائه شده است. اگرچه یک کار استفاده از نرم افزار است ولی تولید مش پروانه و استفاده از فلوئنت کار آسانی نیست وبسیار پیچیده است. تولید مش پروانه حجم مهمی از کار را تشکیل می دهد و از طرفی پروانه یک جسم دورانی است و نیاز به تکنیکهائی در استفاده از فلوئنت دارد. محاسبات شامل استخراج توزیع فشار، بردار سرعت در اطراف پروانه و ضرایب هیدرودینامیکی پروانه است که در این به آن اشاره شده است.