مقاله فراتحليل تحقيقات انجام شده پيرامون ميزان سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: فراتحليل تحقيقات انجام شده پيرامون ميزان سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده هاي شاهد و ايثارگر
مقاله سازگاري خانوادگي
مقاله فراتحليل
مقاله الگوي کاربردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش فراتحليل تحقيقات انجام شده پيرامون ميزان سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر بود. براي دستيابي به اين هدف، ۱ سوال اصلي در مورد سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر و ۱ سوال فرعي در مورد تاثير متغير جنسيت بر سازگاري خانوادگي اين خانواده ها طرح شد. به منظور پاسخگويي به سوالات فراتحليل از مجموعه پژوهش هاي انجام شده درباره سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگران در سطح کشور، ۵ پژوهش که از لحاظ روش شناختي مورد قبول بود و ملاک هاي درون گنجي را داشت براي انجام فراتحليل انتخاب شد. بر اساس نتايج اين فراتحليل، اندازه اثر مربوط به ميزان سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر متوسط بود (۰٫۲۳۱)؛ هم چنين اندازه اثر مربوط به تاثير جنسيت بر سازگاري خانوادگي (۰٫۰۷۸)، در سطح پايين تر از متوسط با سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر رابطه داشت. هم چنين بر اساس نتايج اين فراتحليل شهادت يا جانبازي پدر بر سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر تاثير متوسط و جنسيت فرزندان اين خانواده ها بر ميزان سازگاري خانوادگي آن ها تاثير کمي داشته است. بر اساس يافته هاي موجود در پيشينه تحقيق و نيز نتايج حاصل از اين فراتحليل، الگويي براي افزايش سازگاري خانوادگي خانواده هاي شاهد و ايثارگر ارايه شد که شامل مداخلاتي در مورد عوامل عمومي، عوامل مربوط به زندگي زناشويي و عوامل مربوط به فرزندپروري مي باشد.