مقاله فرادهش، هويت ملي و مساله تاريخ نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: فرادهش، هويت ملي و مساله تاريخ نگاري
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ مفهومي
مقاله کهنه و نو
مقاله متقدمين و متاخرين
مقاله انقطاع تاريخي
مقاله هويت قومي
مقاله فرادهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آباديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اصلي مقاله حاضر بررسي ارتباط سنن با هويت ملي و تاثير اين سنت ها در شکل گيري مقوله تاريخ نگاري است، بدين صورت که نشان مي دهد، اولا تاريخ هر ملتي در چارچوب سنن به ارث رسيده همان جامعه شکل مي گيرد و ثانيا تاريخ نگاري هر جامعه از سنت هاي آن جامعه جدا نيست. پرسش هاي مقاله حاضر به اين شرح است: رابطه تاريخ قومي با حوزه فرهنگي خاصي که هويت آن جامعه را تشکيل مي دهد، چيست؟ چه ارتباطي بين هويت ملي و فهم سنن به جاي مانده از گذشته وجود دارد؟ فرضيه اصلي مقاله آن است که تاريخ ملت هاي مختلف به دليل سنن تاريخي گوناگون با هم متفاوت است و تاريخ نويسي در متن ارزش ها، فرهنگ ها، پيشداوري ها و خصوصيات خاص هر جامعه روي مي دهد. هدف اصلي نشان دادن اين موضوع است که تقليد سبک تاريخ نويسي ويژه ملت هاي ديگر نه تنها غيرمفيد است، بلکه منجر به آشفته شدن فضا ها و به هم ريختن اصل پژوهش مي شود و البته مانع نيل به فهم عناصر متشکله هويت ملي مي گردد.