سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
علی الیاسی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی
هومن آقاسی بیگ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فراریت نسبی اتانول در محلولهای آبی در حضور الکترولیت ها و سایر مواد همواره در صنعت مورد توجه بوده است. در این مقاله با استفادهاز دستگاه آتمر فراریت نسبی اتانول در محلولهای آبی از الکترولیت ۴Na2HPOو پلب اتیلت گلیکول با جرمهای مولکولی ۲۰۰۰ و۱۵۰۰۰ در دمای ۳۴۸ تا ۳۶۹ کلوین اندازه گیری می شود و اثرات تغییر غلظت الکترولیت و پلیمر در فراریت نسبی مورد بررسی قرار می گیرد و نمودارهای فازی تعیین و ارائه می گردند.