مقاله فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده: يک مدل نظري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده: يک مدل نظري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات
مقاله ماليات بر ارزش افزوده
مقاله تمکين مالياتي
مقاله فرار مالياتي
مقاله اجتناب مالياتي
مقاله مدل فرار از ماليات بر ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي يگانه
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي بلداجي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر بيان نظري عوامل اقتصادي موثر بر شكل گيري و گسترش پديده فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. بر اساس مدل ارايه شده چنين استنباط مي شود که با افزايش پرداخت هاي هزينه اي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتي افزايش مي يابد و به عبارتي تمكين مالياتي كاهش خواهد يافت. همچنين، افزايش در احتمال رسيدگي و كشف فرار مالياتي و افزايش نرخ جريمه، براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي شود، افزايش تمكين مالياتي و در نتيجه كاهش فرار مالياتي موجب، خواهد شد. نتايج حاصل که از پشتوانه نظري برخوردار است، مي تواند مسوولين و مجريان نظام ماليات بر ارزش افزوده را در اتخاذ سياست ها و انتخاب متغير سياستي در امر جلوگيري از فرار مالياتي ياري رساند.