سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا اسلامی – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای دماوند

چکیده:

در این مقاله ضمن تبیین گزیده ای از مبانی علمی نظام پیشنهادها و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی ، به نحوه استقرار این سیستم در شرکت برق منطقه ای مازندران و تجارب بدست آمده پرداخته می شود . سپس شاخص های آماری عملکرد سال ۱۳۸۱ این سیستم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با ارائه گراف های آماری ، موفقیت های بدست آمده ، به تصویر کشیده می شود . از مهم ترین این آمارها ، ارقام مربوط شاخص نفر – پیشنهاد در سال ( ۱۹/۱ ) ، در صد مشارکت کارکنان ( ۴۱ درصد ) ، در صد پیشنهادهای تصویب شده ( ۲۴% ) و همچنین ارقام مربوط به اثرات اقتصادی اجرای پیشنهادهای مصوب می باشد . – در انتهای این مقاله ویژگیهای خاص نظام پیشنهادات در شرکت برق منطقه ای مازندران ارائه می گردد .