سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر محبوبه فولادچنگ – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

مهارت خواندن یکی از مهمترین مهارت های اساسی برای دانش آموزان دبستانی محسوب می شود. موفقیت در این مهارت لازمه انجام بسیاری از تکالیف درسی است و نقض درآن موجب مشکلات فراوانی برای دانش آموزان در سایر دروس خواهد شد. براساس تحقیقات موجود فراشناخت نقش مهمی در خواندن ایفا می کند(ایلرز و پینکلی، ۲۰۰۶) منظور از فراشناخت « آگاهی از شناخت های خویش و توانایی تنظیم و کنترل آن است» (فلاول، ۱۹۸۵، مارتینز، ۲۰۰۶) شواهد فزاینده جاکی است که تفاوت دانش آموزان قوی و ضعیف در روخوانی بیشتر به این دلیل است که دانش آموزان قوی از راهبردهای فراشناختی بیشتری استفاده می کنند.(بلاک، ۲۰۰۴) همچنین تحقیقات نشان داده اند که این راهبردها را می توان به کودکان دبستانی آموزش داد.
هدف از مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که معلمان چگونه می توانند از راهبردهای فراشناختی برای کمک به تقویت مهارت روخوانی دانش آموزان دبستانی استفاده کنند؟ در این مقاله ابتدا مفهوم فراشناخت و تاریخچه مطالعات فراشناختی مطرح می گردد. پس از آن به دیدگاه های فراشناختی در زمینه خواندن و نیز راهبردهای فراشناختی خواندن اشاره خواهد شد. بحث بعدی درباره چگونگی آموزش فراشناختی خواندن به دانش آموزان دبستانی است و درنهایت بحث برنامه درسی و آموزش فراشناخت در روخوانی مطرح می شود.