سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محبوبه فولادچنگ – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

مهارت خواندن یکی از مهمترین مهارت های اساسی برای دانش آموزان دبستانی محسوب می شود . موفقیت در این مهارت لازمه ی انجام بسیاری از تکالیف درسی است و نقص در آن موجب مشکلات فراوانی برای دانش آموزان در سایر دروس خواهد شد . بر اساس تحقیقات موجود، فراشناخت ن قش مهمی در خواندن ایفا می کند ( ایلرز و پینکلی، ).۲۰۰۶ منظور از فراشناخت » آگاهی از شناخت های خویش و توانایی تنظیم و کنترل آن است ) « فلاول، ۱۹۸۵ ؛ مارتینز، ).۲۰۰۶ شواهد فزاینده حاکی است که تفاوت دانش آموزان قوی و ضعیف در روخوانی بیشتر به این دلیل است که دانش آموزان قوی از راهبردهای فراشناختی بیشتری استفاده می کنند ( بلاک، ).۲۰۰۴ همچنین تحقیقات نشان داده اند که این راهبردها را می توان به کودکان دبستانی آموزش داد .
هدف از مقاله ی حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که معلمان چگونه می توانند از راهبردهایفراشناختی برایکمک به تقویت مهارت روخوانی دانش آموزان دبستانی استفاده کنند؟ در
این مقاله ، ابتدا مفهوم فراشناخت و تاریخچه ی مطالعات فراشناختی مطرح می گردد . پس از آن به دیدگاه های فراشناختی در زمینه ی خواندن و نیز راهبردهای فراشناختی خواندن اشاره خواهد شد . بحث بعدی درباره ی چگونگی آموزش فراشناختی خواندن به دانش آموزان دبستانی است و در نهایت، بحث برنامه ی درسی و آموزش فراشناخت در روخوانی مطرح می شود