سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین مصدق – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
علی میثمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سازند مبارک به سن کربنیفر زیرین از رخنمون قابل توجهی در البرز مرکزی برخوردار است. جهت انجام مطالعات میکروبیوستراتیگرافی و زون بندی زیستی رخنمون های مختلفی از آن در دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی ۷ بیوزون انجامید که هر کدام دربرگیرنده ی مجموعه ی متنوعی از ارگانیزمهای (فرامینیفرها و جلبکهای آهکی) هستند. مطالعات میکروسکوپی، همچنین، ارتباط شکل و جنس پوسته و فراوانی با بستره و شرایط محیطی حاکم بر محل زندگی ارگانیزم های مذکور را تأئید می کند.