مقاله فراهنجاري دستوري در شعر معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۶۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: فراهنجاري دستوري در شعر معاصر
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ادبي
مقاله شعر معاصر
مقاله فراهنجاري دستوري
مقاله احمد شاملو
مقاله رضا براهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورپيشه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فراهنجاري دستوري، هنجارگريزي، نحوستيزي، كژتابي، عدول از هنجار، برجسته سازي و … اصطلاحاتي است كه طي چند دهه اخير به محافل ادبي و متون نقد ادبي، راه يافته است. اين پژوهش بر آن است كه با تعريف اين اصطلاحات و ارايه نمونه ها و مصداق هاي عيني از دو شاعر صاحب سبك ايران، كاركردهاي اين پديده را به شيوه اي توصيفي-تحليلي به نمايش گذارد. احمد شاملو به عنوان شاعري فرانيمايي (جزو شاعران مدرنيست متعارف) و رضا براهني به عنوان نظريه پرداز و شاعري پست مدرن جهت انجام اين تحقيق درنظر گرفته شده اند.از مقايسه ونقد ونظر ديگران نيز به فراخور موضوع استفاده گرديده و سرانجام تئوري اين نظريه پرداز (براهني) باشعر وي انطباق داده شده است.