مقاله فراواني ديابت در بيماران مبتلا به دکمه پوستي در مقايسه با گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: فراواني ديابت در بيماران مبتلا به دکمه پوستي در مقايسه با گروه شاهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دکمه پوستي (Skin Tag)
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي ميمندي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: وارث بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي گراغاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمني است که منجر به عوارض مهمي چون کوري، بيماري کليوي مرحله نهايي (ESRD)، نوروپاتي و اختلالات قلبي مي شود. دکمه پوستي (Skin Tag) تومورهاي پوستي خوش خيـم، نرم و پايـه داري هستند که احتمال همراهي اين ضايعات با اختلال متابوليسم کربوهيدارت ها در مطالعات مختلف مطرح شده است. اين مطالعه به منظور مقايسه فراواني ديابت و ساير اختلالات متابوليسم کربوهيدارت در افراد مبتلا به دکمه پوستي در مقايسه با گروه شاهد صورت گرفت.
روش: در اين مطالعه به روش مورد- شاهد که بر روي ۲۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه پوست با حداقل ۳۰ سال سن، انجام شد، ۱۰۰ نفر که حداقل سه عدد دکمه پوستي داشتند به عنوان گروه مورد و ۱۰۰ نفر که دکمه پوستي نداشتند به عنوان گروه شاهد تحت آزمايش قند خون ناشتا (FBS) و آزمايش تحمل گلوکز (GTT) قرار گرفتند.
يافته ها: تفاوت معني داري بين گروه مورد و شاهد در زمينه فراواني ديابت (به ترتيب ۱۹% و ۱۰%)، اختلال تحمل گلوکز (به ترتيب ۱۱% و ۱۳%) و اختلال قندخون ناشتا (به ترتيب ۱۹% و ۱۵%) وجود نداشت. ميانگين FBS و GTT در گروه مورد به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). هم چنين همبستگي مثبتي بين تعداد ضايعات با FBS و GTT وجود داشت. فراواني ديابت در بيماران با حداقل تعداد ۲۰ دکمه پوستي %۴۵٫۸ بود. بين Senile angioma و ديابت رابطه معني داري به دست نيامد. ارزش اخباري مثبت و منفي و ويژگي و اختصاصي بودن دکمه پوستي براي تشخيص ديابت به ترتيب ۱۹%، ۹۰% ، ۵۲% و ۶۵% بود.
نتيجه گيري: افراد داراي دکمه پوستي، ميانگين FBS و GTT بالاتر و احتمال خطر بالاتري براي اختلال متابوليسم کربوهيدارت دارند و توصيه مي شود افرادي که دکمه پوستي به ويژه بيش از ۲۰ عدد دارند جهت اختلال قندخون غربالگري شوند.