مقاله فراواني سلول هاي هوايي اينفرااوربيتال اتموئيد در راديوگرافي هاي پانوراميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: فراواني سلول هاي هوايي اينفرااوربيتال اتموئيد در راديوگرافي هاي پانوراميك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان اتموئيد
مقاله راديوگرافي
مقاله پانوراميك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احساني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: گورنگ سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اينكه حضور سلول هاي هوايي اتموئيد، با يا بدون بيماري مي تواند با باريك كردن Infundibulum  اتموئيد و يا استئوم سينوس ماگزيلا سبب رينوسينوزيت مزمن، سينوزيت عود كننده و ساير علايم كلينيكي شود، تشخيص وجود اين وارياسيون آناتوميك درراديوگرافي رايجي مانند پانوراميك، در تعيين علت موارد فوق لازم است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع سلول هاي هوايي اينفرااوربيتال اتموئيد در راديوگرافي هاي پانوراميك بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، راديوگرافي پانوراميك ۳۲۰ بيمار طبق روش Ahmad وهمكاران براي ارزيابي سلول هاي اتموئيد اينفرااوربيتال مورد بررسي قرار گرفتند. يك راديولوسنسي با حدود مشخص به شكل گرد يا بيضي كه مولتي لاكولار يا يوني لاكولار بوده، بردرهاي صاف ان در موقعيت مديالي نسبت به فورامن اينفرااوربيتال قرار گرفته، اكثر بردرهاي آن در راديوگرافي پانوراميك مشخص بودند به عنوان سلول هاي هوايي اينفرااوربيتال اتموئيد در نظر گرفته شد. اين سلول ها در نواحي كه بر روي بردر تحتاني اربيت سوپرايمپوز مي شدند، باعث از بين رفتن واضح بردر كورتيكال حدود تحتاني اربيت مي گرديدند. راديوگرافي ها توسط ۳ مشاهده گر تفسير شدند. نتايج ثبت شده بر اساس اجماع نظر مشاهده گران بود. جهت آناليز اطلاعات آزمونbinary logistic regression  با استفاده از نرم افزار SPSS به كار رفت.
يافته ها: پس از حذف ۱۰ راديوگرافي پانوراميك، اطلاعات بدست آمده از ۳۱۰ راديوگرافي پانوراميك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در ۳۷% از اين راديوگرافي ها سلول هاي هوايي اينفرااربيتال اتموئيد مشاهده شدند. اين سلول ها در زنان بيش از مردان ديده شدند (P<0.05)اما در گروه هاي سني مختلف تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: ميزان شيوع سلولهاي هوايي اينفرااوربيتال اتموئيد در اين مطالعه نشان داد كه اين سلولها لندمارك آناتوميك نسبتاشايعي در راديوگرافي هاي پانوراميك هستند.