مقاله فراواني علل پيوند قرنيه در مرکز آموزشي-درماني شفا کرمان در سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: فراواني علل پيوند قرنيه در مرکز آموزشي-درماني شفا کرمان در سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند قرنيه
مقاله کدورت قرنيه
مقاله قوز قرنيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سونيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به منظور بررسي علل پيوند قرنيه در استان کرمان در سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام شد.
روش: در اين مطالعه گذشته نگر پرونده پزشکي ۱۸۶ بيمار که طي سه سال (۱۳۸۳-۸۵) در بيمارستان شفاي کرمان تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، مورد بررسي قرار گرفت. تشخيص اوليه و علت پيوند قرنيه ثبت شد. کراتيت عفوني (باکتريال قارچي و آکانتامبايي)، اسکار و کدورت قرنيه، کراتوکونوس (قوز قرنيه)، کراتوپاتي تاولي (آفاکي و سودوفاکي)، پيوند مجدد، ديستروفي و دژنرسانس قرنيه، کراتوپاتي تب خالي (کراتيت تب خالي فعال) و … به عنوان علل پيوند قرنيه در نظر گرفته شدند.
يافته ها: در مجموع ۱۸۶ بيمار (۱۱۰ مرد و ۷۶ زن) با ميانگين سني ۲۴٫۳±۴۷٫۷ سال (۶ تا ۸۵) بررسي شدند. شايع ترين علت پيوند قرنيه کدورت و اسکار قرنيه (%۳۲٫۳) بود. علل ديگر پيوند قرنيه، کراتوکونوس (%۲۲٫۶)، کراتيت باکتريال (%۱۵٫۶)، کراتوپاتي تاولي آفاکي (%۶٫۷)، کراتوپاتي تاولي سودوفاکي (%۶٫۵)، پيوند مجدد (%۴٫۸)، کراتيت تب خالي (%۳٫۸)، کراتيت قارچي (%۱٫۶)، ديستروفي قرنيه (%۱٫۶) و دژنرسانس اسفروئيدال (%۱٫۶) بودند.
نتيجه گيري: کدورت واسکار قرنيه شايع ترين علت پيوند قرنيه در کرمان بين سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مي باشد که احتمالا به دليل شيوع بيشتر بيماري هاي عفوني از جمله تب خال و تراخم مي باشد که منجر به کدورت قرنيه مي شوند.