مقاله فراواني ميزان ارجاع و تشخيص هاي روانپزشکي در بيمارستان امام خميني ساري در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: فراواني ميزان ارجاع و تشخيص هاي روانپزشکي در بيمارستان امام خميني ساري در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان عمومي
مقاله مشاوره
مقاله طب روان تني
مقاله اختلال روانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اين بررسي با هدف تعيين فراواني تشخيص هاي روانپزشکي به تفکيک رشته هاي تخصصي مشاوره دهنده و ويژگي هاي جمعيت شناختي بيماران در يک بيمارستان عمومي انجام گرديد.
مواد و روش ها: تعداد ۶۰۰ بيمار که مشاوره روانپزشکي دريافت کردند مورد بررسي قرار گرفت. تعداد کل بيماران پذيرش شده از فروردين ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۷، ۴۰۹۹۲ بودند. در اين پژوهش مشاوره هاي روانپزشکي از نظر ويژگي جمعيت شناختي، بخش تخصصي يا فوق تخصصي درخواست کننده مشاوره و تشخيص مطرح شده و توسط دستيار سال آخر روانپزشکي مقيم در بيمارستان که تحت نظر متخصص روانپزشکي کار مي کردند بررسي شد. مشاوره هاي اورژانس نيز توسط دستيار روانپزشکي اعزامي بيمارستان آموزشي روانپزشکي زارع صورت گرفت.
يافته ها: ميزان ارجاع و مشاوره روانپزشکي ۰٫۹ درصد بوده که بيشترين ميزان ارجاع بخش داخلي ۲٫۴ درصد و کمترين ميزان ارجاع زنان و زايمان و اورلوژي ۰٫۱ درصد بوده است. بيشترين علت درخواست مشاوره، بررسي ارزيابي رواني بود (۵۷٫۵ درصد). تشخيص هاي روانپزشکي مطرح شده بترتيب دليريوم (۱۶ درصد) و اختلال افسردگي اساسي ( ۱۵درصد) بود.
استنتاج: با توجه به ميزان نسبتا بالاي مشاوره هاي روانپزشکي در اين بيمارستان به نظر مي رسد که نياز به آموزش بيشتر پرسنل و پزشکان متخصص جهت آشنايي بيشتر با بيماري هاي روانپزشکي و اختلال روان تني احساس مي شود.