مقاله فراواني نسبي گاستروانتريت روتاويروسي در کودکان کمتر از سه سال مبتلا به گاستروانتريت حاد مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور کرمان در پاييز ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: فراواني نسبي گاستروانتريت روتاويروسي در کودکان کمتر از سه سال مبتلا به گاستروانتريت حاد مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور کرمان در پاييز ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاويروس
مقاله الکتروفورز
مقاله گاستروانتريت حاد
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: داعي پاريزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي اسهالي يکي از علل اصلي پيدايش عوارض و مرگ و مير در شيرخواران و کودکان کم سن و سال در کشورهاي در حال توسعه بوده و امروزه روتاويروس مهم ترين عامل گاستروانتريت شديد در تمام جهان مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين فراواني و نيز بررسي تظاهرات باليني عفونت روتاويروس در کودکان کمتر از سه سال مبتلا به گاستروانتريت حاد مراجعه کننده به بيمارستان افضلي پور کرمان در پاييز ۱۳۸۶ انجام شد تا تأکيدي بر استفاده از واکسن روتاويروس در شيرخواران باشد.
روش: در اين مطالعه تعداد ۱۱۸ نمونه مدفوعي با روش ژل الکتروفورزيس از نظر روتاويروس بررسي شدند. معيارهاي ورود به مطالعه، سن کمتر از سه سال و ابتلا به گاستروانتريت حاد به مدت کمتر از ۲ هفته بود.
يافته ها: از ۱۱۸ نمونه مدفوعي، %۲۴٫۶ (۲۹ مورد) از نمونه ها از نظر روتاويروس مثبت بودند. متوسط سن کودکان مبتلا به گاستروانتريت روتاويروسي ۱۴٫۴ ماه بود و %۵۰ از کودکان مبتلا به روتاويروس پسر و %۵۰ دختر بودند. تظاهرات باليني همراه با گاستروانتريت روتاويروسي عبارت بودند از: تب (%۶۵٫۵)، استفراغ (%۶۵٫۵)، رينوره (%۲۴٫۱)، دهيدراتاسيون خفيف (%۴۶٫۴)، دهيدراتاسيون متوسط (%۳۵٫۷) و دهيدراتاسيون شديد (%۱۷٫۹). در پي گيري به عمل آمده %۵۱٫۷ از کودکان مبتلا به گاستروانتريت روتاويروسي به صورت سرپايي ويزيت و مرخص شدند، %۱۷٫۳ به صورت موقت در بخش اورژانس بستري شدند و %۳۱ در بخش کودکان بستري شدند.
نتيجه گيري: روتاويروس از علل اصلي اسهال دهيدراته کننده در منطقه ما محسوب مي شود و درصد قابل توجهي از اين کودکان نياز به مراقبت اوليه مکرر، ويزيت در اورژانس و حتي بستري در بخش کودکان پيدا مي کنند بنابراين انجام مطالعات بيشتر براي بررسي مقرون به صرفه بودن واکسن روتاويروس در مقايسه با هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از گاستروانتريت روتاويروسي ضروري به نظر مي رسد.