مقاله فراواني نشانه هاي پوستي، نحوه آلودگي و محل ضايعات در بيماران مبتلا به عفونت HIV در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: فراواني نشانه هاي پوستي، نحوه آلودگي و محل ضايعات در بيماران مبتلا به عفونت HIV در استان اصفهان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت هاي مقاربتي
مقاله اچ.آي.وي
مقاله كانديد ياز دهاني – حلقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه
جناب آقای / سرکار خانم: طائري كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود ۱۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰ مورد عفونت با Human Immunodeficiency Virus (HIV) در ايران تخمين زده مي شود. مهم ترين عامل انتقال عفونت در ايران، تزريق مواد مخدر است. گسترش سريع اين بيماري تاييدي بر لزوم تشخيص سريع آن است. در حدود ۹۰ درصد بيماران مبتلا به HIV نشانه هاي مختلف پوستي اين بيماري را بروز مي دهند. بنابراين شناخت اين نشانه ها كمكي در تشخيص زودرس بيماري است.
روش اجرا: بيماران مبتلا به عفونت HIV كه داراي ضايعه پوستي بودند به مركز تحقيقات پوست و سالك ارجاع شدند و توسط كارورز همكار طرح، مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات آنها در فرم جمع آوري اطلاعات وارد شد و سپس براي معاينه تكميلي به متخصص پوست مجري طرح ارجاع داده شدند و نتايج معاينه از قبيل نوع ضايعه، محل ضايعه و مدت زمان ظهور در چك ليست مربوط ثبت شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۵۰ بيمار مورد بررسي قرار گرفته و ۴۲ بيمار انتخاب شدند. شيوع نشانه هاي پوستي به قرار زير است: هريس زوستر با %۲۳٫۸، درماتيك سبورييك با %۱۴٫۳، هايپرپيگمانتاسيون با %۱۹٫۰، كانديدا دهاني – حلقي با %۲۸٫۰، فوليكوليت با %۱۴٫۳، ضايعات قارچي با %۴٫۷، زگيل با %۴٫۷، ساركوم كرم كاپوزي با %۲٫۴، و ضايعات دارويي با %۲٫۴، %۷۵ بيماران مبتلا به هايپرپيگمانتاسيون از طريق همسر و %۲۵ از طريق تزريق آلوده شده اند. %۳۳ بيماران مبتلا به فوليكوليست از طريق تزريق، %۳۳ از طريق انتقال خون و %۳۳ از طريق رابطه جنسي آلوده شده اند.
نتيجه گيري: با انجام اين مطالعه، لزوم توجه به علايم پوستي در مبتلايان به عفونت HIV/AIDS و شناسايي به موقع آنها و انجام اقدامات تشخيصي و درماني مقتضي مشخص شد.